Church of Spiritual Technology

Du har måske hørt at Tech'en er faldet i de forkerte hænder, og intet kunne være mere forkert.

Suppressive elementer prøvede allerede tidligt at få kontrollen over Tech'en. I 1951 lykkedes det næsten for en mand ved navn Don Purcell (historien findes her). I den anledning skrev LRH følgende til Purcell:

You have promised to hurt me so badly I will never recover unless I put Dianetics solidly and forever into your hands. Before I would do that, Purcell, before I would betray my own people, my auditors, my own country, I would throw anything I know of Dianetics away. (LRH letter to Purcell)

Det viser lidt om Ron's beslutsomhed på at Tech'en ikke skulle falde i de forkerte hænder, så det var selvfølgelig noget LRH var meget opmærksom på, og som med alt andet sørgede han selvfølgelig for at der var taget hånd om problemet. Allerede i 1982 blev planen for hvordan så Tech'en skulle beskyttes gjort færdig. LRH oprettede dengang Religious Technology Center (RTC) som fik overdraget alle Trademarks og Church of Spiritual Technology (CST) som skulle have alle copyrights.

Ikke mange har haft kendskab til Church of Spiritual Technology, og med god grund. Der var nemlig nogle betingelser der skulle være opfyldt før Church of Spiritual Technology kunne få overdraget Tech'en, og indtil de betingelser blev opfyldt var Church of Spiritual Technology selvfølgelig et mål for SP's.

De sidste betingelser blev opfyldt i 1993 da Scientology blev godkendt som en religion af det amerikanske skattevæsen, og hvor Church of Spiritual Technology fik skattefritagelse som en "bona fide" kirke. Det er samtidig første gang, jeg har kendskab til, at vi som scientologer blev informeret om Church of Spiritual Technology, idet den står nævt i den folder man fik udleveret til "The War is Over" eventen. Se uddrag af folderen her.

Først dér faldt Tech'en i de helt rigtige hænder. Fra at være i LRH's egne hænder overgik alle copyrights endelig til Church of Spiritual Technology efter at de en overgang havde været hjemmehørende i boet efter LRH som Norman Starkey var blevet betroet. Vi kan prise os lykkelige for at Norman Starkey, David Miscavige og andre Int management terminaler sørgede for at alt dette skete. Lytter man til nytårs eventen år 2000 fortæller COB mere om Church of Spiritual Technology.

Går man ind på denne hjemmeside kan man se at alle copyrights faktisk tilhører Church of Spiritual Technology selvom LRH selvfølgelig stadig står som forfatter. (Søg efter Church of Spiritual Technology "by name".)

Spørger man OSA kan man nemt få alle vedtægter for Church of Spiritual Technology at se. Jeg har selv læst dem og kan sige at dem der styrer CST er højst kvalificerede og meget veluddannede scientologer. Derudover er der nogle advokater der som "special directors" skal se til at det hele går efter bogen. Disse advokater er iøvrigt LRH's egne advokater som han nævner på side 4 af dette dokument hvor han også senere fortæller om RTC og David Miscavige. Værd at læse i sin helhed.

At påstå at det amerikanske skattevæsen IRS har overtaget kontrollen med tech'en, fordi en tidligere højtstående embedsmand i IRS har rådgivet LRH's advokater, i forbindelse med oprettelsen af CST er lige så absurd som at anklage COB for at have overdraget Tech'en til regeringen. Disse anklager kan kun ses i lyset af dette quote:

"THE CRIMINAL MIND ACCUSES OTHERS OF THINGS WHICH HE HIMSELF IS DOING" HCOB 15. sep 81 The Criminal Mind

og dette:

"So the ogre which might eat us up is not the government or the High Priests. It's our possible failure to retain and practice our technology." HCO PL 7. feb 65 Keeping scientology Working

Lige netop derfor oprettede LRH CST "to retain our technology" og RTC til at se til "the practice of our technology"