Squirrels

"For some years we have had a word ”squirreling.” It means altering Scientology, offbeat practices. It is a bad thing."
HCO PL 14. februar 65 Safeguarding Technology

 

Der er ligesom to sider af denne sag. Den første side er hvad vi i Kirken har gjort der er skyld i at folk går squirrel eller bliver disaffected. Den anden side er hvad den enkelte squirrel har gjort for at gå squirrel. Den første side er dækket under overskriften out-tech.

Det er den vi alle må tage ansvar for og gøre vores for at korrigere. Vores why er ikke at squirrels er nogle røvhuller. Vores why er at vi ikke har leveret standard tech, ethics, admin eller justice.

"After standard tech is out for just so long in an org, Scientology ceases to have any meaning.
Squirrel processes and repairs wind the staff up in a ball, enturbulate the field and cause a general lethargy and trouble."
HCOB 28. august 68 Out-tech

"The true cause of attacks is ARC breaks of long duration which transfer to us when we permit technical goofs."
HCO PL 23. februar 70. Quality of service

For nogle scientologer kan det være svært at forstå eller konfrontere hvorfor en person går squirrel, og hvad personen har gjort for at gå squirrel. Jeg har inkluderet en del LRH quotes som forklarer det.

"ARC breaks bring about and restimulate a desire to get even. An ARC broken person attacks."
HCO PL 23. februar 70. Quality of service

"Getting even (revenge) is a method of stopping things by making others guilty of DOING things or having done things.

This can go so far that an inexpertly processed or not-processed or poorly trained or not-trained Scientologist can knowingly get even by trying to demonstrate he has had no case gain."
HCO PL 12. august 68 People who don't do their jobs

"Some people are prone to accepting false data. This stems from overts committed prior to the false data being accepted. The false data then acts as a justifier for the overt.

An example of this would be a student studying past Mis-Us on a subject, cheating in the exam and eventually dropping the subject entirely. Then someone comes along and tells him that the subject is useless and destructive. Well, he will immediately grab hold of this datum and believe it, as he needs something to justify his earlier overts.

This actually gets into service facsimiles as the person will use the false data to make the subject or other people wrong."
HCOB 7. august 79 False data stripping

"People with out-ethics withholds cannot see. This is proven by the brilliant return of perception of the environment in people audited effectively and at lenght on such processes.

Such people also seek to place a false environment there and actually see a false environment.

People whose ethics are low will enturbulate and upset a group as they are seeking to justify their harmful acts against the group. And this leads to more harmful acts.
Out-ethics people go rapidly into Treason against the group."
HCO PL 3. maj 72. Ethics and executives

At en squirrel enturbulerer en gruppe, er Robert Dam, Claus Heimann og andre et godt eksempel på. Det er ikke sagt for at kalde dem røvhuller på nogen måde (wrong why), men de fleste som har læst de rapporter de sendte ud til den danske field er til en vis grad blevet enturbuleret.

De starter med at liste out-points hos kirken som man kan være mere eller mindre enige i. Om det er sandheden er noget man hver især må tage stilling til, og her er det vigtigt at vide lidt om hvad sandhed er ifølge Science of Survival:

”While it may be true that something is destructive or that a person is bad, if it serves no purpose to make the statement the issuance of this ”truth” is in reality the establishing of an entheta line. The highest concept of truth, then, has a certain aesthetic about it, in that it is creative and constructive.”

Det er en god ide at læse hele kapitlet ”The Handling of Truth” indtil man forstår hvilke sandheder der forvirrer og enturbulerer.

Det kan også hjælpe en til at se med hvilket formål disse sandheder bliver opremset. Jamen har de da ikke ret til at være utilfredse og sige hvad de mener om Kirken? Selvfølgelig har de det – det er nærmest en menneskeret. De har dog først og fremmest pligt til at gøre noget ved det. Hvis de i stedet bruger det der er gjort mod dem som er begrundelse for hvorfor de er gået squirrel så er det en anden sag.

"All too often, however, the bank is triggered by an out-ethics situation; and if the individual has no tech with which to handle it analytically, his “handling” is to mock up motivators. In other words, he tends to believe or pretend that something was done to him that prompted or justified his out-ethics action, and at that point he starts downhill."
HCO PL 12. juli 1980 The basics of ethics

Det er lige meget hvor meget de siger at de er scientologer og tilhængere af standard tech, bare det at de disseminerer til og er medlem af Ron’s Org fortæller hele historien, både den ene og den anden side.

Der er andre eksempler på squirrels:

Captain Bill Robertson var en squirrel det kan der vist ikke herske nogen tvivl om når man har læst hvad han har udgivet af forskellige ting. Derudover grundlagde han The Galactic Patrol, Ron’s Org og Freezone.

Baseret på informationer jeg har fra personer der har taget services i Ron’s Org, er det let at se at der bliver leveret squirrel tech i stil med den som David Mayo leverede. SO ED 2344 Int beskriver ganske godt hvad han gjorde og hvad der skete med ham. David Mayo og CBR arbejdede iøvrigt sammen i begyndelsen (dvs. 1982) da begge to var blevet smidt ud af kirken. Jon Zegel, som var med, har også beskrevet hvad der skete fra en squirrels synspunkt. Det er værd at læse i sin helhed [klik her].